cool web a perfektni rs- Doporucuji

Sunday, August 06, 2006

Rádio, mikrovlny:

přenosy pomocí rádiových vln, sem zapadají i přenosy mikrovlnné, nebo přenosy na/ze satelitu. Mikrovlnná pojítka musí být v linii přímé viditelnosti, dosah 10-40 km, radiové přenosy podle výkonu vysílače a přijímače.

Standarty pro návrhy sítí

Standart Přenosová rychlost Metoda přístupu Topologie Používané kabely
ARCnet 2,5 Mb/s Token Bus Sběrnicová
Hvězdicová Koaxiální 92
UTP
Ethernet 10 Mb/s CSMA/CD Sběrnicová
Hvězdicová Tlustý Eth. 50
Tenký Eth. 50
UTP
Optický
IBM Token Ring 4 Mb/s
16 Mb/s Token Ring Kruhová UTP
STP
optický
FDDI 100 Mb/s Modifikovaný Token Ring Dvojitý protisměrný kruh UTP
STP
Optický
Fast Ethernet 100 Mb/s CSMA/CD Sběrnicová
Hvězdicová UTP
STP
Optický
100VG AnyLAN 100 Mb/s DPP Sběrnicová
Hvězdicová
Kruhová UTP
STP
Optický