cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, October 02, 2006

Windows XP

síce vyžadujú pomerne dosť pamäte, Microsoft odporúča minimálne 128 MB, no pokiaľ majú Xpčka tejto „šťavy“ dostatok, dajú sa s ňou, teda s tou pamäťou, robiť zaujímavé veci. Nasledujúce úkony budú vyžadovať zásah do registrov, preto ich odporúčam vykonávať len tým skúsenejším. Ako základ si zoberieme cestu do registrov:HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management