cool web a perfektni rs- Doporucuji

Sunday, December 03, 2006

Zvládněte nejprve nepostradatelné základy (k tomu by měla přispět tato brožura), a pak znalosti postupně
nabalujte o takové, které potřebujete při řešení svých konkrétních úloh nebo obecněji takových druhů úloh,
které jsou typické pro vaše pracoviště či organizaci. Spoustu věcí totiž nepoužijete nikdy a možná řada z nich
zatím zastará a učit se je už nebudete muset vůbec.