cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, January 16, 2007

Ú v o d d o V i s u a l B a s i c . n e t

V projektech typu klient/server se dosud pracovalo s formuláři, s objekty střední vrstvy MTS/COM+
a s vlastními ovládacími prvky. Modernizace formulářů a vlastních ovládacích prvků se prý bude provádět
automaticky (vsadím se, že zbude řada akcí, které budete muset udělat dodatečně „ručně“). Podpora
MTS/COM+ je zachována a rozšířena, i když je zde nová komponenta střední vrstvy, která se jmenuje
Web Services. Nepodporuje sice transakce MTS, ale společnost Microsoft radí, abyste v případě, že nepotřebujete
distribuované transakce, převedli své komponenty MTS/COM+ na Web Services (prý je to triviální
záležitost).

Labels: