cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, January 06, 2007

Přechod z Visual Basicu 6.0 na .NET

Visual Basic.NET vykazuje oproti předchozím verzím podstatné kvalitativní změny. Má novou filozofii,
způsob práce i spoustu změn ve vizuálním i „ručním“ programování. Teoreticky se samozřejmě jedná
o změny k lepšímu, což nepochybně ocení zejména vyspělí programátoři z jiných programovacích jazyků,
kteří budují komplikované aplikace na úrovni korporací a zatím ve Visual Basicu postrádali spoustu schopností,
které pro úspěšné vyřešení takových aplikací potřebují. Teď už je v něm najdou.

Labels: