cool web a perfektni rs- Doporucuji

Wednesday, December 27, 2006

Díky assemblies, což jsou nové distribuční jednotky rámce .NET (EXE nebo DLL), se podstatně zjednodušuje
distribuce a instalace aplikací. Assemblies se používají podobně jako se používaly typové knihovny
v dřívějších verzích Visual Basicu, obsahují však kompletní informace o tom, co se v nich nachází a co je třeba
k tomu, aby šlo aplikaci nebo komponentu používat. Jsou tedy samo dokumentační. Důsledkem je to, že
nezávisejí na registru, z čehož plyne, že distribuce a instalace se často smrskne na pouhé zkopírování souborů
na cílové místo. Někdy není nutné ani to. Mnohé aplikace se na cílová místa fyzicky instalovat nemusí a mohou
se spouštět klepnutím na hypertextovém odkazu.

Labels: