cool web a perfektni rs- Doporucuji

Sunday, December 10, 2006

Někteří vývojáři mají také sklony k tomu, že, jakmile se naučí určité minimum technik, řeší už všechno
další jimi ("takhle mi to chodí"). Nutí je k tomu především neustálý stres vyplývající ze šibeničních termínů,
takže nemají čas na další sebevzdělávání , tím méně bádání v neprozkoumaných oblastech. Výsledkem bývají
aplikace řešené neobratně a celkově neefektivní, protože jejich tvůrce použil nevhodné či zastaralé nástroje
(jako kdybyste na zahrádce hloubili jamky pro sazenice kedluben elektrickou vrtačkou).