cool web a perfektni rs- Doporucuji

Wednesday, December 13, 2006

P l n o h o d n o t n é a p l i k a c e r y c h l e

Rámec pro aplikace, který Visual Basic poskytoval, tvořily komponenty. Komponentou se rozumí
soběstačný (samostatný) kus softwaru, který řeší nějakou úlohu. Ve Visual Basicu byly doposud komponenty
trojího druhu. Předně soběstačné softwarové komponenty, které můžete vzít a zařadit do svého programu,
aniž byste museli cokoli psát, ladit či testovat, dále vlastní komponenty a "cizí" komponenty, kterým se říkalo
ovládací prvky ActiveX. Ty nebyly součástí Visual Basicu samotného, ale dodávala je společnost Microsoft
nebo jiní výrobci. Jakmile se cizí ovládací prvek ActiveX nainstaloval, mohli jste ho využívat stejným způsobem
jako ty ovládací prvky, které jste dostali s Visual Basicem.