cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, April 21, 2007

Pomocné výpisy mezivýsledků

Když ve Visual Basicu testujete nějaké algoritmy, postupy, funkce apod., běžně potřebujete někam si vypisovat
mezivýsledky. Jednou ze základních možností je dialogové okno zpráv, s nimiž se seznámíte později,
v procedurách uvedených v oddílu „Formulář parametrů“.
Druhým běžným způsobem je, že si mezivýsledky a další pomocné výstupy zapíšete do výstupního okna
(Output). K tomuto účelu se používá několik metod třídy Debug z pojmenovaného prostoru System.
Diagnostics. Například, chcete-li si pro kontrolu vypsat horní mez pole Trojice a jeho aktuální
hodnoty, dá se to udělat takto:
Dim i as Integer
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(CStr(Ubound(Trojice)))
System.Diagnostics.Debug.Write("Vylosované hodnoty: ")
For i = 0 To Ubound(Trojice)
System.Diagnostics.Debug.Write(CStr(Trojice(i)) & Space(1))
Next
Výpis bude vypadat takto:
2
Vylosované hodnoty: 0 8 5
Další dvě podobné metody se jmenují WriteLineIf a WriteIf a umožňují podmínit výpisy informací
nějakými kritérii.
VB6. Tyto metody pojmenovaného prostoru System.Diagnoastics nahrazují dříve
používanou metodu Print globálního objektu Debug (a metodu Assert nahrazují metody
Assert a Fail).

Labels: