cool web a perfektni rs- Doporucuji

Wednesday, December 28, 2005

Existují

však programy, které dokáží získat seznam síťových jednotek ( YAPS, Internet scanner...). Ale abych se vrátil k původní otázce... Ne všichni vědí, že stejným způsobem , jako si připojuejete síťovou jednotku v lokální síti, si můžete připojit i server z jiného konce Světa. Syntaxe je podobná, jen s tím rozdílem, že místo názvu serveru použijete jeho IP Adresu, tedy například:
\\195.212.221.138\c$
Jak zjistit názvy síťových jednotek pomocí příkazového řádku?
Ano i to je možné, a to pomocí takzvané Null session. Spusťte si tedy příkazový řádek a napište:
net use \\195.212.221.138\ipc$ "" /user:""
(uvedená IP adresa slouží sdamozřejmě pouze jako příklad). Pokud se vám objeví hláška command completed sucessfull, nebo Příkaz byl dokončen úspěšně, máte vyhráno. Pak už jenom stačí napsat:
net view \\195.212.221.138