cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, December 20, 2005

Nejjednodušší

je člověka od takového počítače odlákat třeba falešnou hláškou (např. v bufetě dávají zdarma coca-colu popř. Radegast 12) a pak nepozorovaně vložit disketu se serverem a spustit ho (nezapomeňte na zjištění IP adresy - podruhé už by do bufetu nešel). Tento způsob je ve většině případů nepoužitelný.