cool web a perfektni rs- Doporucuji

Sunday, August 06, 2006

ARCnet

(Attach Resource Computer network)
Sítě odpovídající tomuto standardu se vyznačují jednoduchostí realizace i rozšiřování a nízkou pořizovací cenou. Jejich jednoduchost spočívá v tom, že se v jejich prostředí používá velmi málo typů aktivních prvků, že lze libovolně kombinovat sběrnicovou a hvězdicovou topologii, a že kabelové segmenty mohou dosahovat značných délek, takže i poměrně rozsáhlé sítě se dají realizovat bez problémů.
Hlavní nevýhodou je malá přenosová rychlost, která je ale částečně kompenzována přístupovou metodou Token Ring. V případě rozsáhlejších sítí se slabinou jeví i skutečnost, že v rámci jednoho segmentu může být jen 255 stanic (8 bitů na adresu).
Nevýhodu nízké přenosové rychlosti má vyřešit nová varianta tohoto standardu ARCnet Plus. Tento standard nabízí přenosovou rychlost až 20 Mb/s.