cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, August 08, 2006

IBM Token Ring

Standard pochází od firmy IBM. Vznikl s cílem propojit výpočetní střediska této firmy, tj. počítačů nejrůznějších typů.
Sítě odpovídající tomuto standardu představují v současné době nejvýkonnější typ sítě LAN. To je dáno přenosovou rychlostí 16 Mb/s a přístupovou metodou Token Ring.
Jistou nevýhodou je vyšší cena a poměrně vysoká technická náročnost. Kvůli bezpečnosti se zapojuje dvojitě, přičemž jednotlivé počítače jsou připojovány k jednotkám MAU, které předcházejí problémům při přemosťování stanic. K jednotkám MAU se počítače připojují jako k rozbočovači.