cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, January 20, 2007

Změny v programovacím jazyku

Téma změn při navrhování formulářů, v programovacím jazyku a převodu syntaxe stávajících projektů do
Visual Basic.NET je rozsáhlé a pohodlně by samo o sobě vystačilo na samostatnou brožuru. Původně jsem
chtěl uvést alespoň jejich seznam, zjistil jsem ale, že je tak rozsáhlý, že by možná bylo kratší vypsat to, co zůstalo
ve Visual Basicu beze změny. Proto jsem od toho upustil. Ty změny, které se týkají postupů popisovaných
v brožuře, najdete v připomínkách označených „VB6“.

Labels: