cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, February 08, 2007

Doma jsem rozdělal počítač a s pomocí kobercového nožíku, oboustranné kobercové pásky a pravítka oblepil zevnitř všechny strany počítače včetně čela a zadní strany. Záměrně jsem „zakobercoval“ všechny vstupní otvory pro vzduch kromě čelního nasávacího.
Zajímalo mne, jestli se celé zařízení uchladí. Výsledek byl skvělý. Počítač si, co se týče chlazení, koberce prakticky nevšiml (již instalované silné větráky se snaží dobře), ohledně hluku jsem nezaznamenal již tak výrazný přínos, ale celé řešení je určitě přínosem. Pokud bych ale měl rozhodnout o efektivnosti vynaložené investice, řekl bych, že není příliš vysoká. Zbytek koberce jsem použil doma na schody, kde jsem beztak potřeboval nový (uvidíme, jestli se vyšlape).

Labels: