cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, March 01, 2007

Název souboru projektu změníte tak, že vyberete v průzkumníkovi řešení složku projektu (Automat1) a
upravíte hodnotu vlastnosti Project File. Vlastnost Project Folder udává úplnou cestu k souboru projektu.
(.vbproj). Název formuláře změníte tak, že klepnete na souboru třídy formuláře Form1.vb v průzkumníkovi
řešení a v okně vlastností upravíte hodnotu vlastnosti FileName.
Všechny změny byste měli čas od času ukládat pomocí příkazů z nabídky File. Nejjednodušší je uložit
všechno (File > Save All), neboli stisknout kombinaci kláves Ctrl+Shift+S.
VB6. Ve VB6 se název projektu měnil v dialogovém okně Project > Properties v textovém poli
Project Name, název formuláře byl dán hodnotou vlastnosti Name objektu Form.