cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, February 22, 2007

Prototyp aplikace Windows

S prostředím Visual Basic.NET se seznámíte tak, že sestrojíte prototyp aplikace typu "formulář Windows",
který postupně nabalíte o další schopnosti tak, aby vykonával činnosti zmíněné na začátku této části
brožury. Při tvorbě počátečního prototypu se nejprve naučíte:
Nastavovat vlastnosti formuláře v návrhovém režimu
Nastavit nápis v titulkovém pruhu formuláře až při běhu
Sestrojit na formuláři příkazové tlačítko, jímž uživatel ukončí běh aplikace.

Labels: