cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, May 19, 2007

Řešení při předání pole číslic

- jako přetíženou funkci
Patrně vás napadlo, že by se funkce dala zjednodušit, kdyby se jednotlivé číslice uložily do celočíselného
pole. V tomto případě možná. Může se ale stát, že budete řešit více úloh, v nichž budou kritéria pro losování
čísel velmi odlišná. Pak byste si možná chtěli programování jednotlivých algoritmů usnadnit (či urychlit) tím,
že vstupní hodnoty předáte uložené tak, jak to bude pro řešený algoritmus nejvýhodnější.
Ve Visual Basic.NET už nemusíte psát procedury s různými názvy, pokud se liší pouze datovými typy
předávaných parametrů. Napíšete potřebný počet variant funkce se stejným názvem, ale do záhlaví funkce
přidáte klíčové slovo overloads.