cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, June 05, 2007

Při přenášení kódu deklarací

a volání funkcí API ze starších verzí je třeba dát pozor na
řadu drobností. Uvedu alespoň několik z nich, které se přímo týkají procedur volaných v naší
aplikaci. Předně nezapomínejte na změny v datových typech. Konkrétně, všude tam, kde je
v našich příkazech Declare uveden typ Integer, byl původně ve VB6 typ Long. Přenášíteli
kód deklarace, v níž není explicitně uveden typ předávání parametrů, uvědomte si, že se ve
VB.NET změní. Ve VB6 byl totiž standardní způsob ByRef, ve VB.NET je ByVal.
Přehlédnete-li to, nebudou vám správně fungovat funkce, které mají něco modifikovat
a potřebují předat parametr odkazem.
Je-li v příkazu Declare uveden typ As Any, musíte deklaraci upravit, protože tato fráze se už
nepodporuje. Doporučený způsob řešení je vyrobit přetěžovanou funkci pro každý předávaný
datový typ. V deklaracích konstant příkazu Const musí být uveden datový typ frází As.
Ve volání procedury PlaySound si všimněte, že přibyly nové logické operátory pro porovnávání
po bitech. Operátory And, Or, Not a Xor se dříve používaly pro Booleovská porovnávání
i bitová porovnávání. Nyní se používají výhradně pro Booleovské operace a pro bitové operace
jsou k dispozici nové operátory BitAnd, BitOr, BitNot a BitXor. Operátory Eqv a Imp
se už nepodporují. První se dá nahradit porovnávacím operátorem rovná se, druhý součinností
operátorů Not a Or.
Připomenu ještě, že při logických operacích se nyní používá tzv. zkrácené vyhodnocování. Jeli
výraz složen z více podmínek a v určité situaci je jasné, jaká bude výsledná hodnota výrazu
(například první podmínka v mnoha „Orech“ vede na True, další podmínky se už nevyhodnocují.
Dříve se vždy vyhodnocovaly všechny podmínky.

Labels: