cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, June 11, 2007

Zpracování chyb

Až do této chvíle jsem se v brožuře vůbec nedotkl jedné oblasti programovacího jazyka, bez níž se neobejdete
v žádné aplikaci – zachycování chyb a jejich odstraňování. Při programování se setkáváte se třemi zásadními
druhy chyb:
Syntaktické chyby se ve vývojovém prostředí Visual Basicu už dávno snadno odstraňují přímo při psaní a
VB.NET dále rozšířil aparát pomůcek, které pomáhají k tomu, aby kód, který napíšete, byl syntakticky
správný.
Logické chyby – nejhorší druh – způsobují, že aplikace sice běží, ale dělá něco jiného, než jste od ní očekávali.
Při odstraňování těchto chyb se využívají ladicí prostředky vývojového prostředí, které jsou také
velmi vyspělé.
Zbývají chyby při běhu – které vznikají proto, že aplikace sice projde kompilací, ale při běhu nastane nějaká
výjimečná situace, která způsobí, že aplikace dál běžet nemůže.
My se v brožuře krátce zastavíme u tzv. zachytitelných chyb (většinou se jedná o chyby při běhu), tj. takových,
které můžete (a měli byste) ve své aplikaci zpracovat a rozhodnout, co se má dít dál (zda může aplikace
pokračovat, že musí skončit apod.). Velmi nenáročnou (jen trochu nudnou a někdy přehlíženou) součástí
zpracování chyb je zobrazování srozumitelných a přívětivých zpráv uživatelům. Přitom tato zdánlivá drobnost
může mít enormní vliv na úspěšnost vašich aplikací (=jak se budou dobře prodávat).

Labels: