cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, August 10, 2006

Přístupové metody

CSMA/CD (Carrier Send Multiple Access/Collision Detection)
V síti Ethernet, nazývaná též "metoda náhodného přístupu".
V náhodných časových intervalech vysílač kontroluje prázdné vedení. Po uvolnění vedení stanice začne vysílat, ale hned po první dávce testuje kolizi. Pokud k ní došlo, vysílá JAM signál a čeká na uvolnění vedení. S větším zatížením sítě roste počet kolizí. Nelze určit, zda nějaká zpráva přijde včas.

Token Ring
Používá se v kruhových sítích, je ale celkem pomalá, má složitější realizaci, ale nedochází k zahlcení. Jednotlivé stanice si v kruhu předávají právo vysílat (Token), kdo má Token, ten vysílá. Tak je zaručeno, že vysílat bude vždy jen jedna stanice a teprve pokud stanice dostane potvrzení příjmu, předá Token dál.