cool web a perfektni rs- Doporucuji

Friday, August 11, 2006

Token Bus
Obdoba předchozí metody. Stanice jsou touto metodou zapojeny do logického kruhu. Nedochází k zahlcení, včetně potíží s výpadky.

Demand Priority Protocol

Typově tato metoda vychází ze CSMA/CD. HUB nebo SWITCH přidělují priority každému počítači a tím je potlačena naprostá náhodnost přístupu ostatních k vedení. Například při kopírování velkého souboru mezi serverem a stanicí dostane toto spojení vyšší prioritu a tím je zaručena jeho kontinuita.