cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, August 12, 2006

Kolize

Kolize nastává v okamžiku, kdy se na vedení střetnou dva signály. Logicky dojde k jejich splynutí a jsou nesprávně doručeny ke stanicím. Přístupové metody používající Token se kolizi vyhýbají, ale CSMA/CD se při vyšším zatížení moc neosvědčuje.
Místo, kde dochází ke kolizím se nazývá Kolizní doména. Jejím zkrácením (tj. přidání některého z aktivních síť. prvků či počítače) zvýšíme spolehlivost sítě. Čím je segment kabeláže větší, tím je i větší kolizní doména (a pravděpodobnost kolize) v tomto segmentu.